Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Podpora dojčenia, Baby Friendly Hospital Initiative s účasťou svetového odborníka Dr. Jacka Newmana, FRCPC

Podujatie je zaradené do kreditového systému SACCME, každý deň účasti: 5 kreditov.

Dátum uskutočnenia: 5. - 6. júna 2010
Miesto konania: Detská fakultná nemocnica - veľká poslucháreň, Limbová 1, Bratislava
Prednášajúci: Jack Newman MD, FRCPC. Kanadský pediater, svetový expert v oblasti dojčenia. Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete Toronto´s Hospital for Sick Children. Je poradcom pre UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) v Afrike.

Program konferencie

Sobota 5. 6.2010

 • 8:30 - 9:00 Registrácia
 • 9:15 - 9:30 Privítanie a príhovor: Prof. MUDr. Tibor Šagát, Csc, MUDr. Viera Haľamová
 • 9:30 - 10:30 The Baby Friendly Hospital Initiative v 3 častiach
 • Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 1.časť
 • Dr. Jack Newman + diskusia
 • 10:30 - 11:00 Prestávka
 • 11:00 - 12:00 Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 2. časť
 • Dr. Jack Newman + diskusia
 • 12:00 - 13:30 Obed
 • 13:30 - 14:15 Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 3. časť
 • Dr. Jack Newman + diskusia
 • 14:15 - 14:45 Skupinová diskusia k prednášanej téme
 • 14:45 - 15:15 Prestávka
 • 15:15 - 17:15 Keď dojčené dieťa nepriberá
 • Dr. Jack Newman

Nedeľa 6. 6.2010

 • 9:00 – 10:00 Dojčenie versus umelé mlieko a kŕmenie z fľaše
 • Dr. Jack Newman + diskusia
 • 10:00 - 10:30 Prestávka
 • 10:30 - 11:15 Skupinová diskusia k prednesenej  téme
 • 11:15 - 12:00 Kŕmenie podľa časového rozvrhu - prípadová štúdia
 • Dr. Jack Newman + diskusia
 • 12:00 - 13:30 Obed
 • 13:30 - 14:45 Dojčenie predčasne narodených detí
 • Dr. Jack Newman + diskusia
 • 14:45 - 15:00 Prestávka
 • 15:00 - 16:00 Blok otázok účastníkov na ľubovoľné témy z oblasti dojčenia
 • Dr. Jack Newman a ďalší odborníci
 • 16:00 Ukončenie konferencie

Organizátori:

 • Doc. MUDr. Marta Benedeková, Csc., vedecká sekretárka SPS SLS
 • Prof. MUDr. T. Šagát, CSc., predseda SPS SLS
 • Mgr. Monika Veselská, podpredsedníčka o. z. Mamila
 • MUDr. Viera Haľamová, koordinátorka MBFHI v SR

Registrácia:

Vzhľadom na obmedzený počet miest, zašlite prihlášku na kurz čo najskôr (najneskôr však do 20. mája 2010) na emailovú adresu: mamila.dojcenie@gmail.com. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uviedli meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mail. Následne Vám potvrdíme Vašu prihlášku. Cestovné, stravu a ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám na vlastné náklady. Na konferencii bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny. Pre účastníkov bude k dispozícii občerstvenie.

Vzhľadom na vysoké náklady spojené s účasťou zahraničného lektora, zašlite spolu s ňou na účet OZ MAMILA: 5999925/5200 (OTP banka) 20,- € ako registračný poplatok, ktorý bude použitý výlučne na náklady spojené s organizáciou kurzu. Cena pre členov OZ MAMILA je 13 €.

Špeciálna ponuka pre nemocnice:

V prípade účasti 5 zdravotníkov z jednej nemocnice, šiesty účastník zdarma. Ako variabilný symbol uvádzajte svoj telefonický kontakt. Do správy pre prijímateľa treba uviesť „registračný poplatok za (meno účastníka, prípadne počet osôb)“. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

V prípade nutnosti, môžete organizátorov kontaktovať na uvedenej emailovej adrese alebo na tel. čísle: 0910 147 223.

Ostatné:

 • Možnosť zakúpiť si DVD Dr. Newmana
 • Ak máte záväzný záujem zakúpiť si inštruktážne DVD Dr. Newmana o dojčení v angličtine so slovenskými titulkami, uveďte to, prosím, v prihláške a k poplatku za konferenciu pridajte 10 €.

Možnosti ubytovania:

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (oproti Detskej fakultnej nemocnici), tel.: 02-59370671, približná cena: 2-lôžková izba 12  €/1 lôžko (plus 1  €/noc poplatok pre mesto BA).

Možnosti dopravy na miesto konania

 • zo železničnej hlavnej stanice: autobus č. 32; trolejbus č. 204 a č. 209 - zo zastávky „SAV“ pod Hlavnou stanicou. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.
 • z autobusovej stanice: Mlynské Nivy - trolejbus č. 206. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Počas dňa narcisov na koncert i do ZOO

Svetový deň proti rakovine

Leto pokračuje a s ním aj tábory financované zo dňa narcisov

Niečo naviac = viac smiechu a radosti

4. február – Svetový deň proti rakovine búra mýty a predsudky o tomto ochorení