Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Preventívna prehliadka

Ako je to s preventívnou prehliadkou počas tehotenstva, materstva a preventívnymi prehliadkami detí do dovŕšenia 15 rokov? Uvádzame výber Z.z 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Celé znenie zákona je uvedené v prílohe článku.

Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

Preventívne prehliadky detí

Obsah: Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. V termínoch preventívnej prehliadky sa vykoná aj pravidelné povinné očkovanie. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh poistencov: poistenci do dovŕšenia 15 rokov veku
Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky

 

Zoznam výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
1. preventívna prehliadka
bazálne vyšetrenie novorodenca Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice alebo pôrodnice
2. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa do 4. týždňa života
3. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 5. až 7. týždni života
4. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 8. až 10. týždni života
US vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života
5. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 1. dávka DiTePer, Hib, HB
vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života
6. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 2. dávka DiTePer, Hib, HB
vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
7. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života
8. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 9. až 10. mesiaci života
9. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 3. dávka DiTePer, Hib, HB
vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života
10. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 1. dávka MMR
vykonáva sa do 18. mesiaca života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa do 18. mesiaca života
11. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamneastické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice, genitálu. Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie. Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy. Očkovanie: DiTePer
vykonáva sa v 3. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 3. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 3. roku života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 3. roku života
12. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy. Očkovanie: DiTePer
vykonáva sa v 5. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 5. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 5. roku života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 5. roku života
13. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. Preočkovanie DiTePeR. Očkovanie s.c.,i.m. Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 6. roku života alebo v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 6. roku života alebo v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 6. roku života alebo v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
14. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 9. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 9. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 9. roku života
15. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom. Očkovanie: 2. dávka MMR, očkovanie proti hepatitíde VHB1, VHB2, VHB3
vykonáva sa v 11. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 11. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 11. roku života
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. roku života
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. roku života
Odber kapilárnej krvi vykonáva sa v 11. roku života
Cholesterol celkový vykonáva sa v 11. roku života
Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) vykonáva sa v 11. roku života
Sedimentácia erytrocytov - FW vykonáva sa v 11. roku života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 11. roku života
16. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. Očkovanie: DiTe
vykonáva sa v 13. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 13. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 13. roku života
Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 13. roku života
17. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie kompletného zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.
vykonáva sa v 15. roku života
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 15. roku života
Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 15. roku života
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili. Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa osobitného predpisu.

 

Preventívna gynekologická prehliadka

Obsah: Preventívna gynekologická prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia u ženy. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj poskytnutie potrebného poradenstva. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh poistencov: ženy od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva
Periodicita: raz ročne

 

Zoznam výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Základné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov  
Vaginoskopia  
Kolposkopia  
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) raz za rok od 30. roku veku
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) raz za rok od 30. roku veku
Odber kapilárnej krvi raz za rok od 30. roku veku
Odber biologického materiálu na mikroskopické vyšetrenie raz za rok od 30. roku veku
Močový sediment (semikvantitatívne) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz) raz za rok od 30. roku veku
Alanínaminotransferáza od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Alanínaminotransferáza v kapilárnej krvi (REP) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Glukóza (ENZ) raz za rok od 30. roku veku
Glukóza (ECH) raz za rok od 30. roku veku
Glukóza v kapilárnej krvi (REP) raz za rok od 30. roku veku
Uhľohydrátový antigénny determinant Ca 125 raz za rok od 30. roku veku
Uhľohydrátový antigénny determinant Ca 72-4 raz za rok od 30. roku veku
Erytrocyty - počet (MICC) raz za rok od 30. roku veku
Hemoglobín (PHOT) raz za rok od 30. roku veku
Hemogram 5 parametrový raz za rok od 30. roku veku
Leukocyty - počet (MICC) raz za rok od 30. roku veku
Sedimentácia erytrocytov - FW raz za rok od 30. roku veku
Trombocyty - počet (MICC) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Fibrinogén antigén kvalitatívne (IEPH) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Fibrinogén antigén kvantitatívne (EID) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Fibrinogén podľa Claussa (COAG) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Protrombínový čas (Quick) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Trombínový čas (COAG) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
Mikrobiálny obraz pošvový (MICR)  
Cytológia krčka maternice (CYTOL)  
Natívna mamografia oboch prsníkov raz za 2 roky od 40. roku veku; v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy raz za rok,
v prípade patologického nálezu
podľa potreby
US vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych LU raz za 2 roky
US vyšetrenie malej panvy intravaginálne alebo transrektálne  

 

Preventívna starostlivosť v materstve

Obsah: Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu. Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu. Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ïalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh poistencov: tehotné ženy
Periodicita: raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode

 

Zoznam výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti  
Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity  
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie najviac 3 razy počas fyziologického tehotenstva
Externé kardiotokografické vyšetrenie  
US vyšetrenie plodu  
Amnioskopia  
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
Močový sediment (semikvantitatívne)  
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)  
Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)  
Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)  
Glukóza (ENZ)  
Glukóza (ECH)  
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)  
Alfa-fetoproteín v sére  
Alfa-fetoproteín v sére  
Alfa-fetoproteín v plodovej vode  
Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)  
Choriogonadotropný hormón  
L/S pomer v plodovej vode  
Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody  
Hemogram 5 parametrový  
Hemogram 8 parametrový  
Sedimentácia erytrocytov - FW  
AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)  
Rh-antigény (AGL)  
HBsAg antigén (EIA)  
Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)  
Protilátky proti Treponema pallidum (HA)  
Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)  
HBsAb - jednotlivo (EIA)  
HBsAb - skupinovo (EIA)  
HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)  
HBsAg skríning - skupinovo (EIA)  
HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)  
HIV protilátky - kvalitatívne (WB)  
HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)  
HIV protilátky - kvantitatívne (WB)  
Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)  
Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)  
Toxoplasma gondii - protilátky (IF)  
Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)  
Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)  
Toxoplasma gondii IgA (EIA)  
Toxoplasma gondii IgG (EIA)  
Toxoplazma gondii IgM (EIA)  
Chromozómy plodu konvenčnou metódou  
Kultivácia buniek plodu  
US vyšetrenie gravidity  
Amniocentéza  

 

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Preventívna prehliadka

Prečo by ste mali Vaše deti viesť k čítaniu kníh

Hry, ktoré sme sa časom akosi prestali hrať, ale rozhodne stoja za to

Blíži sa nový školský rok. Máte stres? Nemajte! Zvládnite všetko ľavou zadnou a ešte si to aj užijete.

Nezáleží na veku. Strata rodiča nás poznačuje natrvalo