Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Prijmite kvietok nádeje.... 12. apríla 2013 – na Deň narcisov

subpage-img

„Keď v dnešnej dobe niekto povie, že sa zapája do dobrovoľníckych akcií, veľa ľudí to nechápe. Veď prečo "míňať" svoj voľný čas na niečo, z čoho nemám žiadny prospech? Ja musím však tomuto názoru oponovať. Už tri roky sa zúčastňujem Dňa narcisov a pravdou je, že si každý rok odnášam veľa užitočných skúseností.“ Hovorí dobrovoľníčka Adriana Zrubcová a pokračuje: „Ako dobrovoľník som v kontakte s ľuďmi, čo ma učí, ako s nimi komunikovať. Myslím si, že toto je v živote veľmi dôležité. Tiež sa dozviem, ako takáto zbierka prebieha. Keď som o tom čítala alebo počula v televízií, netušila som, koľko organizácie celý tento deň vyžaduje. Tisícky dobrovoľníkov, takých ako ja, idú jeden jediný deň v roku do ulíc a prihovárajú sa ľuďom s prosbou o príspevok. Aj keď to môže znieť celkom gýčovo, mám dobrý pocit z pomáhania druhým. Zo Dňa narcisov financuje Liga proti rakovine projekty na pomoc onkologickým pacientov, ale aj Onkologickú výchovu na školách. Predmet, ktorý na našej škole prebieha už roky a na vyučovaní sa dozvedáme zaujímavé informácie o prevencii a liečbe rakoviny. Vždy keď sa dozvedám, aké všetky skvelé veci z celého tohto úsilia vzišli, mám radosť, že som aj ja mohla svojou troškou pomôcť.“

V piatok, 12. apríla 2013, počas Dňa narcisov Vás oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine, ku ktorým patrí aj Adriana. Celkovo ich je viac ako 16 000  na celom Slovensku z radov základných, stredných i vysokých škôl, skautských oddielov, mestských a obecných úradov, spolkov Slovenského červeného kríža, nemocníc a zdravotníckych zariadení, ale aj lekární, firiem, rôznych záujmových klubov a združení, či organizačných zložiek Ligy proti rakovine. Veríme, že od nich prijmete narcis - kvietok nádeje, a tak či už finančne alebo morálne podporíte prostredníctvom Ligy proti rakovine prospešné projekty pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť.

Všetci dobrovoľníci Ligy proti rakovine budú označení jednotnými identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko spoznáte. Identifikátory sú zobrazené na stránke www.dennarcisov.sk.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ďakujeme všetkým prispievajúcim...

www.dennarcisov.sk

www.lpr.sk

www.facebook.com/ligaprotirakovine

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Deň narcisov 2012 - vyhodnotenie

TV šou Hodina deťom v znamení detských snov

Relaxačné týždňovky a rekondičné pobyty Ligy proti rakovine aj v septembri

Prvý októbrový týždeň budeme oslavovať dojčenie

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 15. ročník Grantového programu Hodina deťom