Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Relaxačné týždňovky a rekondičné pobyty Ligy proti rakovine aj v septembri

Liga proti rakovine v rámci psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov a ich rodiny organizuje a plne finančne zastrešuje rekondičné pobyty a relaxačné týždňovky. Po už zrealizovaných turnusoch v máji a júni pokračujú pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska aj v septembri, od 4.-11. septembra a od 12. – 19.septembra 2010 vo Vyhniach.

Cieľom relaxačných týždňoviek je pomôcť onkologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily a poskytnúť plnohodnotnú podporu pri návrate do „bežného života“. Počas prvých dvoch septembrových týždňov, 4.9.- 11.9. a 12.9. - 19.9.2010, načerpá v hoteli Termál Vyhne v dvoch turnusoch nové sily 112 onkologických pacientov. O ich pohodu a program počas pobytu sa budú starať štyria animátori z Ligy proti rakovine. Zámerom „týždňoviek“ je poskytnutie psychickej podpory, relax telesný i duševný, objavenie tvorivých zručností i dostatok zdravého pohybu užitočného pre regeneráciu síl po prekonaní ochorenia. V rámci arteterapie budú môcť účastníci vyskúšať maľovanie na sklo, korálkovanie či servítkovú techniku. Relax a rehabilitácia sú zabezpečené prostredníctvom cvičení, bazénu, masáží, ľahkej turistiky i výletov do blízkej Banskej Štiavnice. V rámci pobytu sú pre pacientov pripravené prednášky a diskusia s onkológom a psychológom, ktoré podľa potrieb pacientov vyústia do individuálneho poradenstva či psychologickej podpory.

Rekondičné pobyty, patriace k dlhoročnému programu Ligy proti rakovine, sú určené prevažne onkologickým pacientom z členských klubov LPR. Títo prostredníctvom nich zlepšujú svoj zdravotný stav a upevňujú priateľstvá. V termíne od 26. septembra do 9. októbra sa vo Vysokých Tatrách vystrieda  360 onkologických pacientov.

Projekt relaxačných týždňoviek a rekondičných pobytov hradí Liga proti rakovine z výnosu svojej jedinej verejnej finančnej zbierky – Dňa narcisov. Práve vďaka nemu sa tento rok môže celkovo siedmich pobytov zúčastniť viac ako 600 onkologických pacientov po liečbe s rôznym druhom diagnózy.

Viac informácii sa dozviete na http://www.lpr.sk/pobyty.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Zdravotní klauni a klaunky rozdajú v júni ešte viac smiechu

Prednášky pre školy 2010

Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením

Benefičné pečenie s HUGOM

Prijmite kvietok nádeje...12. apríla 2013