Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Relaxačné týždňovky a rekondičné pobyty Ligy proti rakovine aj v septembri

Liga proti rakovine v rámci psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov a ich rodiny organizuje a plne finančne zastrešuje rekondičné pobyty a relaxačné týždňovky. Po už zrealizovaných turnusoch v máji a júni pokračujú pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska aj v septembri, od 4.-11. septembra a od 12. – 19.septembra 2010 vo Vyhniach.

Cieľom relaxačných týždňoviek je pomôcť onkologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily a poskytnúť plnohodnotnú podporu pri návrate do „bežného života“. Počas prvých dvoch septembrových týždňov, 4.9.- 11.9. a 12.9. - 19.9.2010, načerpá v hoteli Termál Vyhne v dvoch turnusoch nové sily 112 onkologických pacientov. O ich pohodu a program počas pobytu sa budú starať štyria animátori z Ligy proti rakovine. Zámerom „týždňoviek“ je poskytnutie psychickej podpory, relax telesný i duševný, objavenie tvorivých zručností i dostatok zdravého pohybu užitočného pre regeneráciu síl po prekonaní ochorenia. V rámci arteterapie budú môcť účastníci vyskúšať maľovanie na sklo, korálkovanie či servítkovú techniku. Relax a rehabilitácia sú zabezpečené prostredníctvom cvičení, bazénu, masáží, ľahkej turistiky i výletov do blízkej Banskej Štiavnice. V rámci pobytu sú pre pacientov pripravené prednášky a diskusia s onkológom a psychológom, ktoré podľa potrieb pacientov vyústia do individuálneho poradenstva či psychologickej podpory.

Rekondičné pobyty, patriace k dlhoročnému programu Ligy proti rakovine, sú určené prevažne onkologickým pacientom z členských klubov LPR. Títo prostredníctvom nich zlepšujú svoj zdravotný stav a upevňujú priateľstvá. V termíne od 26. septembra do 9. októbra sa vo Vysokých Tatrách vystrieda  360 onkologických pacientov.

Projekt relaxačných týždňoviek a rekondičných pobytov hradí Liga proti rakovine z výnosu svojej jedinej verejnej finančnej zbierky – Dňa narcisov. Práve vďaka nemu sa tento rok môže celkovo siedmich pobytov zúčastniť viac ako 600 onkologických pacientov po liečbe s rôznym druhom diagnózy.

Viac informácii sa dozviete na http://www.lpr.sk/pobyty.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Občianske združenie MAMILA otvára na jeseň dva nové kurzy

15. apríla, už 15. krát!

Veľké sny potrebujú malú pomoc

Svetový deň proti rakovine

Tábory pre detských onkologických pacientov podporené zo dňa narcisov