Portál pre mamičky a ich detičky
- Michaela

Tak toto najlepšie vystihuje generačný rozdiel detí v súčasnosti ( v článku )

subpage-img

To, že medzi generáciami nastávajú dosť výrazné rozdiely, vieme už dávno. Vieme ich ale charakterizovať? A čo ich najviac vystihuje? Myslím, že toto...

generačný rozdiel

Čo viac k tomu dodať...

zdroj: internet 

autor článku: Michaela K. 

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Informácia o presiahnutí maximálneho limitu rezíduí pirimiphos methylu v dojčenskom pokrme

Mami, vysmievajú sa mi pre moje ušká

Cirkus Paciento po prvý krát v Špecializovanom liečebnom ústave Marína š.p. Kováčová Kúpele

Zábavné jedlo pre deti - poznáte túto skvelú knižku?

Chlapček reaguje na najväčší hit súčasnosti od speváčky Adele