Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Výskyt epidémie osýpok v Európe - Aktuálne informácie

subpage-img

Osýpky sú akútne vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré patrí medzi ochorenia najčastejšie spôsobujúce úmrtia v detskom veku. Celosvetovo zomrie na osýpky až 160 000 detí.  Napriek všeobecnému poklesu počtu ochorení zostávajú osýpky zdravotným problémom v mnohých krajinách EÚ. Jedná sa najmä o krajiny, v ktorých je nízka úroveň zaočkovanosti. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zabezpečiť 95 %-tnú zaočkovanosť po podaní druhej dávky očkovacej látky na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity. V krajinách s výskytom epidémií je táto zaočkovanosť pod odporúčanú hranicu.


Epidémia osýpok v Bulharsku

Národné centrum pre infekčné a parazitárne ochorenia v Sofii hlásil 93 ochorení na osýpky v priebehu 29. kalendárneho týždňa 2010. Epidémia osýpok v Bulharsku začala v apríli 2009. Ochorenie sa naďalej šíri medzi vnímavé osoby. Od roku 2010 počet nakazených osôb začal narastať a podľa posledných údajov bolo od začiatku epidémie zaznamenaných spolu 23 791 ochorení, z ktorých sa 21 542 (90,5 %) vyskytlo v priebehu roku 2010. Z celkového počtu chorých bolo zaznamenaných 24 úmrtí. Najviac postihnuté sú deti do 15 rokov, ktoré tvoria 70 % prípadov ochorení. Väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená očkovaním. Prebiehajúca epidémia osýpok jasne demonštruje  existenciu vakcinačných dier v populácii, predovšetkým v rómskej populácii.

Epidémie osýpok v Taliansku

Piemonte

Od januára 2010 do konca mája 2010 bolo hlásených niekoľko lokálnych epidémií v Piemonte na severozápade Talianska s celkovým počtom 280 chorých. Až 96 % chorých nebolo očkovaných proti osýpkam. Najviac postihnutí boli deti a adolescenti vo veku 10 – 19 rokov (60 %). Ochorenie bolo sprevádzané komplikáciami v  štyroch prípadoch. K najčastejším komplikáciám patrili zápal stredného ucha, hnačky, zvracanie, kŕče, pneumónia a zápal očnej rohovky a spojovky.

Emilia Romagna

Od januára 2010 do konca mája 2010 bolo na severe Talianska zaznamenaných 119 prípadov ochorení. Najviac prípadov sa vyskytlo vo vekovej skupine 15 – 34 rokov. Ochorenia boli komplikované najčastejšie encefalitídou, pneumóniou, zápalom stredného ucha a zápalom očnej rohovky a spojovky. Až 98 % chorých nebolo zaočkovaných proti osýpkam.

Záver:

Európska sieť ECDC pre monitorovanie infekčných ochorení preventabilných očkovaním informuje o epidémiách osýpok vo viacerých krajinách Európskej únie postihujúcich osoby, ktoré neboli očkované proti osýpkam. V priebehu roka 2010 boli a stále prebiehajú početné epidémie v Bulharsku, Taliansku, Grécku a Nemecku. Celkovo sa zistilo už takmer 25 000 ochorení, z ktorých sa až 23 791 vyskytlo v Bulharsku. Mnohé ochorenia boli sprevádzané ťažkými komplikáciami, ako je zápal mozgu alebo zápal pľúc. Doteraz na osýpky zomrelo až 24 osôb. Najviac postihnuté sú deti  a mladiství vo veku do 18 rokov, aj keď ochorenie sa šíri aj medzi dospelé neočkované osoby. Až 90 % chorých nebolo chránených proti osýpkam očkovaním.

Osýpky patria medzi  najzávažnejšie ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva  najmä v častých komplikáciách, ako sú pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy. Pred zavedením očkovania proti osýpkam každoročne ochoreli a zomreli vo svete milióny detí. Ochorenie sa rýchlo šíri najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. V krajinách s nízkou úrovňou zaočkovanosti sa stále  vyskytujú epidémie osýpok. Zvýšená migrácia neočkovaných osôb predstavuje riziko šírenia tohto ochorenia.

Napriek tomu, že na Slovensku je dlhodobo vysoká úroveň zaočkovanosti, riziko importu osýpok a ich šírenia medzi neočkovanými osobami nie je vylúčené.

Zdroj: ÚVZ SR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Stiahnutie z distribúcie lieku VIGANTOL

Prenosná lampa v tvare korytnačky TORT

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL 21+7 tbl obd 3x(21+7)

Význam očkovania proti chrípke - chrípková sezóna 2010-2011

Informácia o prítomnosti úlomkov skla v dojčenskom nápoji Hamánek® s príchuťou čučoriedok a brusníc, od ukončeného 4. mesiaca