Portál pre mamičky a ich detičky

Program BFHI

Špičkoví odborníci WHO a UNICEF vypracovali v roku 1991 globálny program, ktorý v desiatich krokoch formuluje praktické postupy starostlivosti podpory úspešného materstva s jeho kľúčovým faktorom dojčením. Tento medzinárodný program „Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)“, iniciatíva Nemocnice priateľské k deťom, sa zameriava na najdôležitejšie obdobie života matky a dieťaťa: obdobie tehotnosti, pôrodu a popôrodnej adaptácie.

Globálny program Baby Friendly Hospital zaradil medzi svoje hlavné úlohy aj Slovenský výbor pre UNICEF. Na Slovensku ho presadzuje od roku 1993.

Cieľ BFHI

Podpora obetavého materstva a podpora dojčenia, a tým zlepšiť zdravie detí a matiek.

Stratégia BFHI

  • transformácia zastaraných postupov „klasickej“ nemocničnej rutiny
  • presadzovanie kritérií BFHI vo všetkých nemocniciach
  • zabezpečenie kvalifikovanej pomoci matkám pri príprave na materstvo a dojčenie
  • organizovanie postgraduálneho špecializovaného vzdelávania v podpore dojčenia pre zdravotníckych pracovníkov nemocníc, pediatrov
  • zakladanie a podporných skupín matiek a ich vzdelávanie

Komu je BFHI určená

Predovšetkým zdravotníckym pracovníkom, organizátorom, pôrodníkom a pediatrom.

Ako sa stať nemocnicou priateľskou k deťom

Program BFHI pozostáva z 10 krokov. Formulujú najdôležitejšie zásady, na ktoré sa treba zamerať pri transformácii zastaraných, „klasických“ postupov nemocníc na nemocnice „priateľské“ pri podpore a presadzovaní dojčenia a starostlivosti o matku a novorodenca.

Titul a plaketu Baby Friendly Hospital získa nemocnica, ktorá sa prihlási do programu BFHI, pracuje na jeho naplnení a keď vedúci programu v nemocnici podľa dotazníka pre interné hodnotenie predpokladá úspešné splnenie všetkých krokov, požiada o externé zhodnotenie koordinátora BFHI na Slovensku – SV pre UNICEF. Splnenie všetkých kritérií programu preveria externí odborníci podľa medzinárodne platných protokolov, ktoré vypracovali odborníci WHO/UNICEF. Ak nemocnica spĺňa požadovanú úroveň, dostane plaketu Baby Friendly Hospital.

Plaketa BFHI bola doteraz udelená 27 nemocniciam. Ďalších 7 nemocníc sa do programu prihlásilo a snaží sa o transformáciu postupov starostlivosti o matku a novorodenca podľa požiadaviek formulovaných v 10 krokoch BFHI.