Portál pre mamičky a ich detičky

O Ukulele

Internetový portál Ukulele.sk prevádzkuje firma DG PRO,s.r.o. . Je určený hlavne pre mamičky, prípadne budúce mamičky ako aj odbornú verejnosť z oblasti pediatrie. Cieľom portálu je poskytnúť priestor laickej i odbornej verejnosti a možnosť vyjadriť sa k rôznym témam v článkoch, diskusiách a vlastných blogoch.

Obsah portálu je rozdelený do jednotlivých častí, ktoré sa budú v budúcnosti určite rozširovať tak, aby obsiahol široké spektrum informácií určených pre rodičov.

Články

Ich obsah tvoria články vytvorené v spolupráci s lekármi, ale aj články odkazujúce na rôzne zaujímavé podujatia určené pre mamičky ako aj odbornú zdravotnícku verejnosť.

Zobraziť Články

Blogy

Vytvoriť si vlastný blog je už štandard, ktorý poskytuje veľa iných portálov. My sme sa rozhodli ich rozdeliť na blogy pre odborníkov a blogy pre laikov. Snažíme sa tak dať priestor odbornej verejnosti vyjadriť sa bez toho, aby bol ich odborný názor zmiešaný s pohľadom laika. Blog odborníka je graficky oddelený.

Zobraziť Blogy

Fórum

Uvedomujeme si, že fórum je výhodnou cestou k získavaniu informácií a skúsenosti od iných mamičiek, ktoré už prešli niektorými fázami materstva a vedia situáciu opísať zo svojho pohľadu. Je však potrebné si uvedomiť, že diskusné fórum a prípadne rady diskutujúcich, nenahradia odbornú konzultáciu s lekárom!

Zobraziť Fórum

Inzercia

Inzercia na portále Ukulele.sk je úplne bezplatná. Je však potrebné sa zaregistrovať. Nezodpovedáme za finančnú a inú ujmu, ktorú môže spôsobiť druhá strana, ktorá tovar ponúka. Inzeráty, ktoré majú komerčný charakter a je v nich skrytá reklama na rozne vlastné e-shopy, budu vymazané.

Zobraziť Inzerciu

Najčastejšie otázky týkajúce sa používania portálu nájdete v časti Používanie portálu.