Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrá

Čo sú to materské centrá?

Sú to podporné neziskové zariadenia pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Vznikajú „zdola“, t.j. zakladajú ich spontánne predovšetkým ženy na materskej dovolenke, ktoré sa zároveň stávajú na určité obdobie ich manažérkami. Pretože ich spájajú rovnaké problémy a potreby, MC fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj