Portál pre mamičky a ich detičky

Rodinné centrum - Emerka, Prešov

Priestory centra

CVČ Jána Pavla II, Krista Kráľa 3, 080 01 Prešov

Kontaktná osoba

Ing. Anita Sventeková

Telefón

+421907450324, +421905952236

Poštová adresa

Ing.Anita Sventeková, Gen Svobodu 4, 080 01 Prešov

IČO/DIČ

42037433

Bankové spojenie

0503905100/0900