Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Trnava

Priestory centra

Okružná 20, 917 01 Trnava

Kontaktná osoba

Ingrid Faithová

Telefón

+421907790046

Poštová adresa

Trnavské materské centrum, Okružná 20, 917 01 Trnava

IČO/DIČ

36093173 / 2021591957

Bankové spojenie

1421328658/0200