Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Prešporkovo, Bratislava

Priestory centra

Grosslingova 48, Bratislava – Staré Mesto

Kontaktná osoba

Katarína Králiková

Telefón

+421904401240, +421915546132

Poštová adresa

Rodinné centrum Prešporkovo, občianske združenie, Zochova 16/11, 811 03 Bratislava

IČO/DIČ

36076121 / 2022003368

Bankové spojenie

2667752090/1100