Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Stonožka, Košice

Priestory centra

Kuzmányho 15, 040 01 Košice

Kontaktná osoba

Ing. Beáta Bíleková

Telefón

+421905261890, +421911433222

Poštová adresa

Kuzmányho 15, 040 01 Košice

IČO/DIČ

42095425

Bankové spojenie

2625144361/1100