Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Stonožkine Slniečka, Senica

Priestory centra

CVČ, Sadová 646/8, Senica

Kontaktná osoba

Silvia Krišáková

Telefón

+421908110814

Poštová adresa

MC Stonožkine Slniečka, CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica

IČO/DIČ

37990713 / 2022173736

Bankové spojenie

9222074030/5600